Nowości

2019-08-17

Wykłady / warsztaty

IV Dzień osteopaty - wykład

IV Dzień osteopaty - warsztaty

 

2017-11-16

Wykłady / warsztaty

II Dzień osteopaty #10

II Dzień osteopaty #17

III Dzień osteopaty #5

III Dzień osteopaty #15

 

2013-03-01

Książka pt. "NEUROMOBILIZACJE"

jest dostępna, zamówienia na stronie Kined

 

spis treści nowej książki

O KSIĄŻKACH » spis treści nowej książki  Przedmowa · 7
  Wstęp · 11

  PRZYGOTOWANIE DO NEUROMOBILIZACJI · 13

  1. Neuron i tkanka nerwowa · 15
  2. Neuromechanika · 18
  3. Mechanizmy regulacji homeostatycznej · 24
  4. Patoneuromechanika · 26
      4.1. Przyczyny patoneuromechaniki · 26
      4.2. Czynniki wpływające na wzrost miejscowego ciśnienia i powstawanie ucisku · 31
      4.3. Wpływ miejscowego, zwiększonego ciśnienia tkankowego na czynność neuronów · 32
      4.4. Wpływ patoneuromechaniki na czynność narządów i układów regulacyjnych · 33
  5. Badanie neuromechaniki · 36
  6. Neuromobilizacje · 41
  7. Umiejętności terapeuty · 46

  NEUROMOBILIZACJE WYBRANYCH STRUKTUR UKŁADU NERWOWEGO · 47

  8. Rdzeń kręgowy · 49
      8.1. Budowanie napięcia zawartości kanału kręgowego · 49
      8.2. Techniki neuromobilizacji zawartości kanału kręgowego · 54
      8.3. Patoneuromechanika zawartości kanału kręgowego · 60
  9. Mózgowie · 62
      9.1. Budowanie napięcia mózgowia · 63
10. Pień współczulny · 65
      10.1. Budowanie napięcia pnia współczulnego · 65
      10.2. Techniki neuromobilizacji pnia współczulnego · 67
      10.3. Patoneuromechanika pnia współczulnego · 71
11. Zakończenia nerwowe w tkankach i narządach · 73
      11.1. Budowanie napięcia tkanki nerwowej w narządach · 73
               11.1.1. Mięśnie · 74
               11.1.2. Skóra · 75
               11.1.3. Narządy trzewne · 75
12. Manewry drenażowe · 78
13. Narządy trzewne położone w szyi i tułowiu · 81
      13.1. Neuromobilizacje tarczycy · 82
      13.2. Neuromobilizacje grasicy · 84
      13.3. Neuromobilizacje narządów i splotów jamy brzusznej · 87
      13.4. Patoneuromechanika w trzewiach · 93
14. Nerwy czaszkowe, skóra i narządy głowy · 96
      14.1. Neuromobilizacje skóry głowy · 100
      14.2. Neuromobilizacje gałki ocznej · 105
      14.3. Neuromobilizacje nosa · 106
      14.4. Neuromobilizacje ucha (zewnętrznego) · 107
      14.5. Neuromobilizacje języka · 107
      14.6. Neuromobilizacje mięśni żucia · 108
      14.7. Patoneuromechanika nn. czaszkowych oraz skóry i narządów głowy · 110
15. Nerwy rdzeniowe, mięśnie i skóra · 112
      15.1. Neuromobilizacje gałęzi łączących i oponowych · 114
      15.2. Neuromobilizacje splotu szyjnego i gałęzi grzbietowych nerwów
               szyjnych - mięśnie i  skóra · 115
      15.3. Neuromobilizacje mięśni górnej części tułowia, obręczy kończyny
               górnej i ramienia · 119
               15.3.1. Mięśnie położone po stronie grzbietowej · 120
               15.3.2. Mięśnie położone po stronie brzusznej · 124
      15.4. Neuromobilizacje nerwów długich splotu ramiennego i mięśni przedramienia · 127
               15.4.1. Nerw pośrodkowy i m. nawrotny obły · 128
               15.4.2. Nerw łokciowy i m. zginach łokciowy nadgarstka · 132
               15.4.3. Nerw promieniowy, m. odwracacz i mm. prostowniki położone
                           na przedramieniu · 134
      15.5. Neuromobilizacja skóry tułowia i kończyny górnej · 137
      15.6. Neuromobilizacje mięśni dolnej części tułowia, obręczy kończyny dolnej i uda · 140
               15.6.1. Mięśnie neuromobilizowane w pozycji leżenia bokiem · 140
               15.6.2. Mięsnie neuromobilizowane w pozycji leżenia przodem · 145
      15.7 Neuromobilizacje nerwów długich splotu lędźwiowo-krzyżowego oraz
               m. czworogłowego uda i mm. goleni · 147
              15.7.1. Nerw udowy i m. czworogłowy uda-głowa boczna, głowa przyśrodkowa
                          i głowa pośrednia · 147
              15.7.2. Nerw zasłonowy · 149
              15.7.3. Nerw kulszowy i nerw piszczelowy oraz m. brzuchaty łydki,
                          m. płaszczkowaty, m. zginacz długi palców i m. zginacz długi palucha · 151
              15.7.4. Nerw kulszowy i nerw strzałkowy wspólny oraz m. strzałkowy długi,
                          m. strzałkowy krótki, m. piszczelowy przedni i m. prostownik
                         długi palców · 153
     15.8. Neuromobilizacje skóry kończyny dolnej · 156
 
  NEUROMOBILIZACJE W POSTĘPOWANIU KLINICZNYM · 161

  16. Kierunki leczenia w neuromobilizacjach · 163
  17. Badanie pacjenta niezbędne do leczenia przez neuromobilizacje · 168
  18. Przykłady kliniczne w doświadczeniach własnych · 170

  PIŚMIENNICTWO · 181

  Informacje o autorach · 183

  • Dodaj link do:
  • facebook.com