Nowości

2019-08-17

Wykłady / warsztaty

IV Dzień osteopaty - wykład

IV Dzień osteopaty - warsztaty

 

2017-11-16

Wykłady / warsztaty

II Dzień osteopaty #10

II Dzień osteopaty #17

III Dzień osteopaty #5

III Dzień osteopaty #15

 

2013-03-01

Książka pt. "NEUROMOBILIZACJE"

jest dostępna, zamówienia na stronie Kined

 

NEUROMOBILIZACJE

Neuromobilizacje według koncepcji Jerzego Szpryngera i Grażyny Sozańskiej to autorska metoda fizjoterapeutyczna.

Omówiono zjawisko neuromechaniki oraz wpływu patoneuromechaniki na dysfunkcje neuronów. Przedstawiono specyficzne manualne manewry naciągania tkanki nerwoej, zasady jej testowania oraz neuromobilizacje stosowane w celu uwolnienia neuronów od ucisku, by zoptymalizować ich funkcje.

Autorzy zmodyfikowali sposoby wprowadzania napięć do nerwów długich, zawartości kanału kręgowego i pnia współczulnego. Stworzyli neuromobilizacje mięśni, skóry, narządów trzewnych, splotów przedkręgowych, wreszcie mózgowia i nerwów czaszkowych oraz specyficzne manewry drenażowe, o które można wzbogacić wszystkie techniki.

Zaproponowali strategię postępowania terapeutycznego w różnych typach schorzeń (nie tylko związanych z narządem ruchu lub określanych jako neurologiczne).

Neuromobilizacje pozwalają na dostrzeżenie walczącego z chorobą organizmu w innej perspektywie - zmiana ciśnienia tkankowego i pojawiającego się ucisku w miejscu uszkodzenia, a także w tkankach i narządach nadmiernie aktywnych w dążeniu do równowagi homeostatycznej. Zrozumienie takich przyczynowo - skutkowych zależności, leżących u podłoża prawie każdej dolegliwości, ułatwia wczesne odnajdywanie niesprawnych tkanek (zmienionych strukturalnie bądź tylko czynnościowo) oraz prowadzenie efektywnej terapii.

Metoda może być przydatna lekarzom licznych specjalności, a przede wszystkim fizjoterapeutom.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com